ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าว & กิจกรรม
ทีมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ประชุมคณะทำงานเพื่อขยายผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ที่นำไปสู่การทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมในชีวิตประจำวันสู่วัตรปฏิบัติ: University likes a home
ให้บริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการเก็บตัวอย่าง/ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทิ้งจากอาคาร ให้กับโครงการเพอร์เฟคท์เพลส สุขุมวิท 77-สุวรรณภูมิ
ให้บริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการ เก็บตัวอย่าง/ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องให้กับบริษัท โอลีน จำกัด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ส่งมอบพลาสติกใช้งนแล้วทั้งชนิดแข็งและชนิดอ่อน (ยืดได้) รวมถึงลังกระดาษให้กับบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด
ให้บริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการเก็บตัวอย่าง/ตรวจริเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ให้กับอาคารชุด เดอะรูม สุขุมวิท 79 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้บริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและระดับเสียง ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
ส่งมอบพลาสติกใช้งานแล้วประเภทขวดน้ำที่รับบริจาคในโครงการพลาสติก แบงก์ (Plastic Bank) ให้กับ โครงการ GREEN UNIVERSITY ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ
รับบริจาคพลาสติกใช้งานแล้วทั้งชนิดแข็งและชนิดอ่อน (ยืดได้) เพื่อส่งต่อไปแปรรูปนำวนกลับมาใช้ประโยชน์ ในโครงการพลาสติก แบงก์ (Plastic Bank)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมขยายผลการดำเนินงานร่วมกันทีมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 18(10)/2566
ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรพิเศษ ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างความสุขที่เกี่ยวข้องกับ One World Library หัวข้อ “e-waste talk มือใหม่หัดแยก ตามวิถี Low Carbon”

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

หลักสูตรฝึกอบรม
รายงานประจำปี
กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต